Tấm cao su

Ứng dụng: Dùng để làm đập mềm chắn nước trên sông, hồ, làm thùng, bể mềm chứa nước, nhiên liệu, hoá
chất… Được sản xuất theo tiêu chuẩn NF EN 22286, NF G37103 ÷ 37129 và TQSA.

Liên hệ
Hotline: 0969.822.822
Chat Facebook
Gọi điện ngay