Đào tạo nhân lực – vai trò trung tâm tạo nên chất lượng sản phẩm

         Hiện nay, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, quyết liệt và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng buộc các nhà sản xuất phải hết sức coi trọng vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trước yêu cầu cấp thiết đó, trong những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Công ty TNHH MTV Cao su 75 (Công ty Cao su 75) xác định công tác đảm bảo chất lượng là trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả tích cực và bền vững đó chính là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên bằng nhiều hình thức khác nhau.
Xác định rõ chất lượng sản phẩm được quyết định bởi hệ thống quản lý chất lượng, Công ty Cao su 75 đã tiến hành tổ chức, đào tạo lại và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; đào tạo xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng cho các sản phẩm ngành ô tô, xe máy IATF 16949: 2016; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 cho phòng thử nghiệm. Bên cạnh đó công tác đào tạo và áp dụng Kaizen – 5S, nghiệp vụ thống kê, phương pháp kiểm soát chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy nội bộ… đã tạo ra các giải pháp tổng thể giúp hệ thống quản lý chất lượng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng sản phẩm ngày càng ổn định và nâng cao. Hợp tác với các đơn vị tư vấn uy tín, mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm để tham gia công tác đào tạo như: Học viện doanh nhân BSC; Công ty TNHH Tư vấn ECO; Công ty TNHH STI Việt Nam; Chuyên gia tư vấn Lê Đình Tiến; Chuyên gia tư vấn Tạ Thị Phước Thạnh…

Ảnh 1: Hình ảnh Chuyên gia đào tạo hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949: 2016

Ảnh 2: Hình ảnh Chuyên gia đào tạo nghiệp vụ thống kê- xử lý dữ liệu thống kê


Ảnh 3: Hình ảnh Chuyên gia đào tạo quản lý chất lượng và Kaizen-5S


Ảnh 4: Hình ảnh Cán bộ quản lý Công ty thực hành trong lớp đào tạo

          Bên cạnh việc đào tạo cán bộ quản lý thì nội dung đào tạo Công nhân sản xuất – người trực tiếp làm ra sản phẩm cũng hết sức quan trọng. Công ty Cao su 75 xây dựng kế hoạch định kỳ đào tạo nhận thức chất lượng và tay nghề cho công nhân sản xuất. Nội dung và phương pháp giảng dạy công nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo công nhân sản xuất dễ hiểu, dễ tiếp thu và áp dụng tốt vào sản xuất. Định kỳ hàng năm đánh giá tổng thể về kiến thức, kỹ năng thao tác, nhận thức chất lượng từ đó xác định được các nội dung cần đào tạo bổ sung.

Ảnh 5: Hình ảnh lớp đào tạo công nhân sản xuất về nhận thức chất lượng

Ảnh 6: Hình ảnh công nhân sản xuất thực hành sau đào tạo

          Việc quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, điều kiện môi trường làm việc thuận lợi đã tạo ra sự phát triển tốt về chất lượng sản phẩm.


Ảnh 7: Biểu đồ thể hiện chất lượng sản phẩm được tăng lên sau quá trình đào tạo hàng năm

          Hiệu quả sau khi đào tạo nhân lực còn thể hiện bằng số lượng sáng kiến (Kaizen) trong sản xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty Cao su 75 có 1.083 kaizen trong đó nhiều kaizen mang lại hiệu quả cao, nhất là các kaizen xuất phát từ ý tưởng trực tiếp của người lao động đã góp phần tăng năng suất, loại bỏ lãng phí và giải phóng được sức lao động…

Ảnh 8: Biểu đồ thể hiện số lượng kaizen tăng qua từng năm

          Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Công ty đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến về Kaizen- 5S, năng suất, chất lượng cao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ
Hotline: 0969.822.822
Chat Facebook
Gọi điện ngay