CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHÀ MÁY Z175 TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ SXKD QUÝ IV NĂM 2023

Sáng ngày 09/10/2023, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z175 tổ chức phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2023″
(Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy chứng kiến đại diện các Công đoàn bộ phận ký kết giao ước thi đua)
Dự và chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đắc – Phó BTĐU, Giám đốc Nhà máy; đồng chí Đại tá Phạm Văn Riệp – BTĐU, Chủ tịch Công ty; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; Chỉ huy các phòng ban, phân xưởng cùng toàn thể 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Nhà máy.
(Thượng tá Nguyễn Văn Đắc – Giám đốc Nhà máy phát biểu tại buổi phát động thi đua cao điểm)
Sau khi nghe đồng chí Thượng tá Trần Văn Trọng – CNCT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động thi đua, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đắc – Phó BTĐU, Giám đốc Nhà máy đã phát biểu nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung triển khai trong đợt thi đua cao điểm.
(Thượng tá Trần Văn Trọng – CNCT, Chủ tịch CĐCS phát động thi đua cao điểm)
Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia công tác quản lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn toàn quân lần thứ X, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Công đoàn cơ sở Nhà máy phát động đợt thi đua cao điểm như sau:
1. Chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2023 ”.
2. Phương châm: “Mỗi người làm việc bằng hai”
3. Thời gian đợt thi đua: 75 ngày, từ ngày 09/10-22/12/2023
4. Nội dung thi đua
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học tập nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao
– Bằng các hình thức (panô, áp phích, truyền thanh nội bộ, trang thông tin điện tử…) tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng và quý IV năm 2023.
– Quán triệt, cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ SXKD hằng tháng, quý IV và nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban, phân xưởng; bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua. Kịp thời nắm bắt, quản lý, định hướng tư tưởng tích cực cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, đoàn viên khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
– Đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động hướng ứng tích cực đợt thi đua tham gia lao động sản xuất; tăng ca, thêm giờ với khẩu hiệu “hết việc, không hết giờ”, “mỗi người làm việc bằng hai”, chia sẻ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.
b) Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động luôn luôn phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Đối với đoàn viên công đoàn khối cơ quan chủ động tham mưu, đề xuất “đúng, trúng, kịp thời” với chỉ huy các cấp các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đảm bảo tốt các điều kiện sản xuất (vật tư, công nghệ, kỹ thuật, lao động, thiết bị). Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bổ sung, tăng cường nhân lực phục vụ nhiệm vụ sản xuất của các dây chuyền, đơn hàng trọng điểm.
– Đối với đoàn viên khối lao động trực tiếp chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất; làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động; tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tiết kiệm và đáp ứng tốt tiến độ giao hàng.
c) Tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào công nhân
– Nắm chắc tình hình nhiệm vụ SXKD của Nhà máy, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị.
– Mỗi công đoàn bộ phận có một công trình, phần việc tiêu biểu và hoàn thành các công trình theo kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn trong đơn vị.
– Phối hợp các tổ chức quần chúng (Thanh niên, Hội Phụ nữ) tổ chức các hoạt động chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân…
– Phối hợp các bộ phận đề xuất các chế độ chính sách khuyến khích và khen thưởng nhằm tạo động lực cho người lao động hăng say lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển SXKD bền vững trong những năm tiếp theo.
Việc phát động thi đua cao điểm là đợt sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý IV. Với tinh thần thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, cán bộ, đoàn viên, người lao động của Công đoàn cơ sở Nhà máy Z175 quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung của đợt thi đua cao điểm góp phần giữ vững đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”./.
Một số hình ảnh tại buổi phát động thi đua cao điểm./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ
Hotline: 0969.822.822
Chat Facebook
Gọi điện ngay