Phát huy hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, CNV Nhà Máy Z175

Quán triệt và triển khai thực hiện phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” trong Quân đội và Tổng cục CNQP.  Trong những năm qua, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” gắn với chương trình Kaizen- 5S tại Nhà máy Z175 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực (năm 2020 có 428 sáng kiến; 6 tháng đầu năm 2021 có 674 sáng kiến). Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã làm lợi cho đơn vị nhiều tỷ đồng; góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được và nhằm tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong đơn vị. Sáng ngày 18/8/2021, Nhà máy Z175 đã tổ chức nghiệm thu hạng mục “thiết kế, chế tạo hệ thống cân định lượng hóa chất nhỏ” thuộc Đề tài “thiết kế, chế tạo, nâng cấp hệ thống cân đong hóa chất cho Dây chuyền Luyện cao su” (sáng kiến tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2021). Dự buổi nghiệm thu có đồng chí Thượng tá Phan Chiến Thắng- Giám đốc Nhà máy, đồng chí Đại tá Phạm Văn Riệp – Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện một số phòng ban- phân xưởng và các thành viên nhóm tác giả chủ trì thực hiện dự án.

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, đại diện cho nhóm tác giả đã khái quát tóm tắt 05 hạng mục thuộc Đề tài cần phải tập trung hoàn thành trong năm 2021. Theo tiến độ thời gian, tính đến nay hạng mục “thiết kế, chế tạo hệ thống cân định lượng hóa chất nhỏ’’ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo độ chính xác, tra cứu được dữ liệu, có khả năng tích hợp chuyển đổi số, sử dụng phần mềm và hệ thống quét mã QR, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Ghi nhận và biểu dương sáng kiến kỹ thuật tiêu biểu, đồng chí Giám đốc Nhà máy đã đánh giá rất cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của các thành viên trong nhóm tác giả đã tự thiết kế, chế tạo, không chuyển giao công nghệ, cải tiến thành công hệ thống cân định lượng hóa chất nhỏ, đáp ứng được yêu cầu kiểm soát và nâng cao chất lượng, hạng mục có tính tự động hóa cao, giảm bớt được nhân công, giải phóng sức khỏe cho người lao động và đã làm lợi cho Nhà máy hàng tỷ đồng (so với giá thành nhập ngoại). Để đảm bảo hoàn thành các hạng mục tiếp theo của dự án và tiếp tục thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, Lãnh đạo- chỉ huy Nhà máy đề nghị các thành viên trong nhóm tác giả tiếp tục chủ động, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ với các phòng ban, phân xưởng triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra./.

Ảnh 1: Thượng tá Phan Chiến Thắng- Giám đốc Nhà máy phát biểu chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện Đề tài.

Ảnh 2: Đại diện nhóm đề tài thuyết minh nội dung thực hiện hạng mục của đề tài

Ảnh 3: Nhóm đề tài giới thiệu với lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy và các đại biểu về kết quả áp dụng sau khi nghiên cứu.

Ảnh 4: Tất cả các nội dung liên quan đến cân đong định lượng đều thể hiện trên dữ liệu phần mềm thông qua mã QR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ
Hotline: 0969.822.822
Chat Facebook
Gọi điện ngay