ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017- 2022

03/08/2017

-

Phan Chiến Thắng

-

0 Bình luận

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017- 2022

 

 

Hòa chung với khí thế của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2017) và toàn Tổng cục đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012- 2017, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Tổng cục CNQP.

Theo hướng dẫn của Cục Chính trị, Tổng cục CNQP về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng cục nhiệm kỳ 2018- 2023. Ngày 28/7/2017 tại Hội trường Nhà máy, Công đoàn cơ sở Z175 đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017- 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới. Tới dự Đại hội có đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy; đồng chí Trung tá Phan Chiến Thắng- Giám đốc Nhà máy; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy cùng 123 đại biểu xuất sắc của 9 công đoàn bộ phận trực thuộc.

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017, kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Nhà máy nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua hoạt động Công đoàn của Nhà máy trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tổ chức Công đoàn đã phối hợp với các phòng ban, phân xưởng, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên cơ sở sắp xếp bố trí lao động, điều hành sản xuất hợp lý, thực hiện tốt công tác an toàn - VSLĐ, bảo vệ môi trường và tham gia công tác xã hội. Tham gia cùng các cơ quan chức năng thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ, chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời, khoa học.

Đại hội biểu dương toàn thể cán bộ, đoàn viên và các tổ chức công đoàn trong 5 năm qua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nghị quyết Đại hội đã đề ra, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen 2014; Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng Cờ thi đua, Bằng khen…

Trên quan điểm nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về mục tiêu, phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong doanh nghiệp. Đại hội xác định nội dung hoạt động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Nhà máy. Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng công nhân cả về số, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

Đại hội đã phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quyết nghị các nội dung chính sau: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Nhà máy vững mạnh toàn diện. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tham gia tích cực vào quá trình SXKD của Nhà máy, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng trong công nhân lao động. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện chính sách pháp luật, công tác An toàn - VSLĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp cho người lao động và tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng tổ chức Công đoàn VMXS góp phần xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức Đảng TSVM.

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” vì sự phát triển của Nhà máy và cuộc sống của cán bộ, CNV. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Nhà máy phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hưởng ứng, triển khai đưa nghị quyết Đại hội vào hoạt động thực tiễn phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, góp phần xây dựng phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn phát triển bền vững.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 09 đồng chí và Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ VIII gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.

Đồng chí Thưọng tá Trần Văn Trọng khai mạc đại hội

Đồng chí Đại tá Lê Văn Hùng - Chính uỷ nhà máy phát biểu chỉ đạo đại hội

Ban chấp hành công đoàn mới ra mắt đại hội

 

TAGS :

TIN MỚI