ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ỐNG BỌC CÁCH NHIỆT DẪN DẦU NGẦM DƯỚI BIỂN CHO LIÊN DOANH VIETSOPTRO

Công ty TNHH một thành viên Cao su 75 Bộ Quốc phòng, với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Công ty trở thành cơ sở sản xuất cao su kỹ thuật cao của quân đội. Quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, lấy nhiệm vụ sản xuất quốc phòng làm trọng tâm, mở rộng SXKD để duy trì năng lực và đội ngũ, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Bộ quốc phòng và Tổng cục CNQP, Công ty đã đầu tư cải tạo, xây dựng mới cơ sở hạ tầng, đầu tư các thiết bị, dây chuyền sản xuất mới tiên tiến hiện đại để mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất; tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, đưa hệ thống CNTT vào quản lý điều hành.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả SXKD, Lãnh đạo Công ty đã triển khai áp dụng công tác quản lý mới và chương trình Kaizen – 5S, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ thị trường đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao Công ty đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp Bộ quốc phòng, cấp Tổng cục và nhiều đề tài cấp cơ sở được áp dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm được nhiều vật tư và lao động. Minh chứng cho những kết quả đạt được, tháng 5/2019 Công ty triển khai thực hiện hợp đồng sản xuất Ống bọc cách nhiệt dẫn dầu ngầm dưới biển cho Liên doanh Vietsovptro, với tổng sản lượng 7000m, yêu cầu thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày (kể cả thời gian vận chuyển). Xác định đây là một sản phẩm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, tiến độ giao hàng gấp, Lãnh đạo, Chỉ huy Công ty đã quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị các yếu tố cho sản xuất (thiết bị, vật tư, nhân lực…),tập trung chỉ đạo nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, vận động cán bộ, CNV tích cực tăng ca, tăng giờ để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Kết quả, năng suất lao động tăng 1,5 lần; số lượng lao động giảm 30% so với trước đây, sau 40 ngày sản xuất Công ty đã hoàn thành đơn hàng cho Liên doanh Vietsovptro, duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng và tiến độ cho khách hàng.

Thượng tá Phan Chiến Thắng – Giám đốc Công ty và đoàn cán bộ Liên doanh Vietsovptro đi kiểm tra sản xuất

Có được những thành tích trên, là do được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP, sự năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Lãnh đạo, Chỉ huy và đội ngũ cán bộ, CNV; sự quyết đoán, mạnh dạn đề ra những chủ trương, hướng đi đúng đắn, tin tưởng rằng trong những năm tới Công ty tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu phục vụ quân đội, các ngành kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG VỀ SẢN XUẤT ỐNG BỌC CÁCH NHIỆT DẪN DẦU NGẦM DƯỚI BIỂN