ĐẢNG BỘ Z175 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

Trong hai ngày 18 và 19/5/2020, Đảng bộ Z175 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải- Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đại biểu là phái viên của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nhà máy.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; kế hoạch của Đảng ủy Z175 về tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Z175 đã chủ động chuẩn bị các văn kiện báo cáo trước Đại hội bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, số liệu cụ thể, đúng thời gian quy định; lựa chọn cơ quan điều hành đại hội, Ban giúp việc và phân công các chi bộ chuẩn bị ý kiến tham luận đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng; chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động và trang trí Đại hội đúng hướng dẫn.

Tại Đại hội, Đảng bộ đã tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy; thảo luận xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải- Phó Chủ nhiệm Tổng cục đánh giá cao vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, ghi nhận những thành tích của tập thể Đảng bộ Nhà máy trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Tổng cục. Đồng thời định hướng nhiệm vụ của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 cần xác định rõ phương hướng, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển’’ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Đảng ủy Nhà máy cũng đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT.

Sau hơn 01 ngày diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Z175 lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống vẻ vang qua 50 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong Nhà máy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, góp phần xây dựng ngành CNQP trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI